Posts

Showing posts from May, 2016

Papatong Koneng

Image
Papatong nu koneng entreup na regang Ngageter jangjangna keur ngagupayan Pancen keur wasiatan
* Sore mengok ka Ashar Papatong nu koneng hiber teu luhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma tong ka jongjonan
Papatong nu koneng teu tembong deui Leungit indit teu pamit Papatong nu koneng teu tembong deui Tilem bewara baturna
Prak reureuh tina ka riweuh Prak pasrah kanu Kawasa Prak reureuh tina ka riweuh